درگز

بیستمین سالگرد شهادت امیر سرافراز اسلام، شهید علی صیاد شیرازی

بیستمین سالگرد شهادت امیر سرافراز اسلام، شهید علی صیاد شیرازی با سخنرانی استاد حسن عباسی شنبه ۲۴ فروردین – همزمان با نماز مغرب و عشا درگز، مسجد قریشی

توضیحات بیشتر »