فیلم

فرهنگ؛ روح اصلی حاکم بر بیانیه گام دوم

دیدار جمعی از دست اندرکاران اجلاس ملی اصحاب اندیشه با حضرت آیت الله مصباح حفظه الله (قسمت دوم) 🔹بیاناتی در رابطه با فرهنگ، تعریف آن، دشواری های فعالیت در این حوزه، استمرار آن در گام دوم، لوازم انتقال آن به نسل های بعدی و...

مشاهده بیشتر »

نوع نگاه ما به انقلاب، مبیّن و مشخص کننده نقش ماست در قبال آن

دیدار جمعی از دست اندرکاران اجلاس ملی اصحاب اندیشه با حضرت آیت الله مصباح حفظه الله (قسمت اول) 🔹 دو نگاه در مواجهه با انقلاب اسلامی: 1. پدیده ای اجتماعی سیاسی که تاریخ مصرف و عمر مشخصی دارد. 2. شکوفایی یک دوران از دورانی که به دست پیامبر اکرم (

مشاهده بیشتر »

امید؛ بیانیه گام دوم در یک کلمه

مصاحبه با دکتر حجت الله عبدالملکی: دبیر مجمع عالی اقتصاد مقاومتی 🔹 اهمیت بیانیه گام دوم به مثابه یک سند بالادستی کمتر از قانون اساسی نیست. 🔹 آینده ترسیم شده در بیانیه، کاملاً دست یافتنی است. 🔹 خوشحال و امیدوار بودن و تلاش بسیار کردن، دو پیام جدی

مشاهده بیشتر »

اجلاس اصحاب اندیشه، آغازی برای هویت بخشی جمعی به عناصر اندیشه ورز، حول بیانیه گام دوم انقلاب

مصاحبه با سید احمد عبودتیان؛ رئیس ستاد برگزاری اجلاس 🔹 بیانیه گام دوم؛ مانیفیست حرکتی گام دوم انقلاب 🔹 اجلاس اصحاب اندیشه تسهیل گر نزدیکی واقعی ساحت نظر به عمل و عاملی در جهت تشکیل یک شبکه اثربخش رو به جلو

مشاهده بیشتر »

بیانیه گام دوم یعنی نقشه راه نسل جدید انقلاب

مصاحبه با حاج حسین یکتا؛ مجاهد خستگی ناپذیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی 🔹 هفت منزل و هفت شهر عشق در هفت بند پایانی بیانیه 🔹 آماده باش به جوانان برای فتوحات بزرگ؛ ساختن تمدن بزرگ اسلامی 🔹 اندیشیدن به شیوه های پیش بردن مردمی انقلاب

مشاهده بیشتر »