خانه / کار ویژه / حدیث روز (صفحه 30)

حدیث روز

امام على علیه السلام:

برحذر باش از خردمند، هنگامى که او را به خشم آوردى، و از فرد بزرگوار هنگامى که به او اهانت کردى، و از فرومایه هنگامى که او را گرامى داشتى، و از نادان هنگامى که با او همنشین شدى.ََ (کنزالفوائد جلد1 صفحه368)

توضیحات بیشتر »

    امام رضا علیه السلام:

    شخص بخشنده از غذاى مردم مى خورد، تا مردم از غذاى او بخورند، اما شخص خسیس از غذاى مردم نمى خورد تا آنها نیز از غذاى او نخورند.َُ (میزان الحکمه جلد5 صفحه257)

    توضیحات بیشتر »