خانه / کار ویژه / تشکیلات (صفحه 10)

تشکیلات

هزاران امید

دین ما دین زندگی است؛ دین سلامتی و صلح و صفا است. اگر بتوانیم از نظر شکل و از نظر سازمان دهی وضع خود را مرتب کنیم، هزارها هزار امید است. کارکرد تشکیلات از منظر امام خامنه ای

توضیحات بیشتر »

  ساختن یا حذف

  کار یک تشکیلات ساختن ناقص هاست نه حذف ناقص ها. این تشکیلات، تشکیلاتی است که باید آن قدر قوی و سازنده باشد که این ناقص ها را بسازد و این ساختن زمان می برد و در این زمانی که لازم دارد، باید با نقصشان بسازیم. بایسته های تشکیلات از منظر دکتر بهشتی

  توضیحات بیشتر »

   قرارگاه فرهنگی

   نیرو های قوی ای که در سراسر کشور وجود دارند، قرارگاهی عمل کنند. قرارگاهی عمل کردن یعنی با فکر و برنامه عمل کردن، بصیر بودن، دائما و مستمرا به فرمانده بالا دست نگاه کردن و نقشه را در دست داشتن. اصول تشکیلات از منظر امام خامنه ای

   توضیحات بیشتر »

    رابطه های دیمی

    برای اینکه بتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم بی شک باید متشکل باشیم. رابطه های ایمانی و اعتقادی و عملی سازمان نیافته برای رسیدن به بخشی از اهداف و تحقق بخشیدن به قسمتی از مراحل یک انقلاب می تواند کافی باشد، ولی برای رسیدن به بخشی دیگر از اهداف و تحقق ب

    توضیحات بیشتر »

     اول ماموریت، آخر هم ماموریت

     هر مسئولیتی در دست تک تک شما عزیزان، تنگه احدی ست که می بایست از آن پاسداری کنید، از کمبود ها ناله نکنید، سرخورده نشوید. اول ماموریت اخر هم ماموریت، نه اول امکانات بعد ماموریت! - آیت الله خامنه ای، مرداد 1371

     توضیحات بیشتر »