خانه / شهرستان ها / باخرز / گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

شهرستان خواف

image 2020 8 17 13 15 47 596 7yE 1024x768 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

تعداد ۱۵۰ بسته معیشتی و ۱۰۰ کارت هدیه با مساعدت نهاد امام جمعه و اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان در بین محرومین شهرستان خواف توزیع گردید.

شهرستان سرخس

تعداد ۲۵۰ بسته ارزاق و ۱۰۰ کارت هدیه با همکاری امام جمعه محترم توسط قرارگاه قرآن و عترت و نیروهای جهادی توزیع گردید.

شهرستان چناران

photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۱۵ ۰۷ ۲۵ ۱۳ 1024x472 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

تعداد ۱۰۰ بسته معیشتی و ۵۰ کارت هدیه با هماهنگی دفتر امام جمعه توسط گروه های جهادی و هیئت کریم اهل بیت علیه السلام توزیع گردید.

شهرستان نیشابور

photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۱۲ ۲۲ ۱۱ ۴۹ 1024x768 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۱۲ ۲۲ ۳۶ ۲۸ 1 1024x768 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۱۲ ۲۲ ۳۶ ۲۹ 1024x768 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

تعداد ۳۵۰ بسته معیشتی و ۲۰۰ کارت هدیه توسط هیئت ها و گروه های جهادی با هماهنگی امام جمعه و ناحیه مقاومت بسیج بین محرومان و نیازمندان شهرستان توزیع گردید.

شهر گلبهار

photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۱۰ ۱۱ ۳۵ ۴۳ 1024x576 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۱۷ ۱۲ ۲۹ ۵۷ 2 1 1024x768 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۱۷ ۱۲ ۲۹ ۵۸ 2 1024x768 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

توزیع ۵۰ بسته معیشتی و ۵۰ کارت هدیه توسط هیئت شهدای مدافع حرم شهر گلبهار انجام شد.

شهرستان تربت جام

photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۰۷ ۰۰ ۲۶ ۰۶ 3 1 1024x484 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۰۸ ۱۰ ۳۹ ۲۷ 1024x484 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۱۸ ۲۱ ۴۷ ۵۰ 2 1024x767 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

تعداد ۲۰۰ بسته و ۱۰۰ کارت هدیه زیر نظر امام جمعه توسط قرارگاه جهادی غدیر در سطح شهرستان بین محرومین توزیع گردید.

شهرستان تایباد

photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۰۸ ۱۰ ۵۳ ۵۷ 1024x473 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۰۸ ۱۰ ۵۴ ۲۵ 1024x473 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۰۸ ۱۴ ۳۰ ۱۱ 768x1024 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

تعداد ۲۰۰ بسته‌ معیشتی و ۱۰۰ کارت هدیه بعد از سهمیه بندی با توجه به جمعیت، برخورداری یا محرومیت روستا با هماهنگی ائمه جماعات توزیع شد.

شهرستان قوچان

photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۰۹ ۲۲ ۰۶ ۲۱ 1024x768 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۰۹ ۲۲ ۰۵ ۴۲ 1 768x1024 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

تعداد ۲۰۰ بسته معیشتی و ۱۰۰ کارت هدیه توسط قرارگاه فرهنگی قوچان زیر نظر امام جمعه توزیع گردید.

شهرستان فریمان

photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۰۹ ۱۴ ۳۸ ۰۷ 1 1024x768 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۰۹ ۱۴ ۳۷ ۲۵ 1024x768 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

تعداد ۱۰۰ بسته ارزاق و ۵۰ کارت هدیه توسط گروه جهادی هیئت رهروان حضرت قاسم علیه السلام توزیع شد.

شهرستان باخرز

photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۱۰ ۱۲ ۲۶ ۵۵ 1 1024x759 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۱۸ ۲۱ ۵۷ ۱۰ 3 759x1024 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

تعداد ۱۰۰ بسته و ۵۰ کارت هدیه توسط دفتر امام جمعه شهرستان بین نیازمندان توزیع گردید.

شهرستان رشتخوار

photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۱۹ ۱۵ ۱۷ ۴۹ 1024x575 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۱۹ ۱۵ ۱۷ ۵۶ 1024x575 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

تعداد ۱۵۰ بسته معیشتی و ۵۰ کارت هدیه با همکاری امام جمعه محترم، اداره تبلیغات و ناحیه مقاومت بسیج توسط مجمع جوانان محبان الرضا علیه السلام بین نیازمندان و آسیب دیدگان از بیماری کرونا توزیع گردید.

شهرستان جغتای

photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۲۶ ۱۰ ۵۸ ۰۸ 1024x768 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

تعداد ۵۰ بسته ارزاق و ۵۰ کارت هدیه توسط هیئت متحده جوانان صاحب الزمانی جغتای توزیع گردید.

شهرستان خوشاب

photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۱۷ ۱۴ ۴۸ ۰۹ 1024x768 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۱۰ ۱۴ ۴۴ ۳۸ 1 1024x576 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

تعداد ۵۰ بسته معیشتی و ۵۰ کارت هدیه توسط جامعه ایمانی مشعر شهرستان بین نیازمندان توزیع شد.

شهرستان صالح آباد

photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۲۵ ۲۱ ۱۸ ۲۶ 1024x768 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۲۵ ۱۷ ۱۶ ۵۴ 1024x768 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

تعداد ۱۰۰ بسته معیشتی توسط هیئت های مذهبی شهرستان بین ساکنین روستاهای محروم توزیع گردید.

شهرستان سبزوار

IMG 20200818 WA0020 768x1024 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
46a53318 3425 47c5 8256 2a15ed460604 768x1024 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

تعداد ۳۵۰ بسته ارزاق و ۱۰۰ کارت هدیه توسط قرارگاه مواسات و همدلی شهرستان و زیر نظر امام جمعه محترم توزیع شد.

شهرستان های کاشمر و خلیل آباد

photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۲۵ ۱۲ ۴۰ ۲۳ 1024x1024 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۲۵ ۱۲ ۴۰ ۲۵ 1024x1024 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان
photo ۲۰۲۰ ۰۸ ۲۵ ۱۲ ۴۰ ۲۲ 2 1 1024x1024 - گزارش مرحله دوم رزمایش همدلی و مواسات با مشارکت بنیاد مستضعفان

تعداد ۲۵۰ بسته معیشتی و ۱۰۰ کارت هدیه توسط ستاد جبهه فرهنگی اجتماعی کاشمر و گروه جهادی سرو مهربانی توزیع گردید.

امتیاز شما به این مطلب

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
https://yaran-khorasan.com/12546

مطلب پیشنهادی

40f5728f86dec0ea6483d2375f216fa32226 310x165 - مراسم عزاداری وفات حضرت زینب سلام الله علیها

مراسم عزاداری وفات حضرت زینب سلام الله علیها

سخنران: حجت الاسلام روح الله رضایی تهرانی مرثیه‌سرا: سید محمدجواد میرزایی چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۲۰ مشهدمقدس، قاسم‌آباد، حجاب ۵۴/۱، حسینیه حضرت بقیه الله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code