خانه / رویداد ها / سیاسی (صفحه 38)

سیاسی

راز یک حمایت

نشست تحلیلی و بررسی جریانات اخیر ? با حضور دکتر مصطفی باقر زاده (مجمع بانوان جبهه فرهنگی خراسان رضوی)

توضیحات بیشتر »

    ما چگونه ما شدیم؟

    بازنگری فرایند رشد جنبش های دانشجویی طی چهار دهه اخیر ? دکتر ابراهیم فیاض(عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران)

    توضیحات بیشتر »