خانه / کار ویژه / حدیث روز (صفحه 110)

حدیث روز

امام على علیه السلام:

308914006c1a8386314c246b585a0ecf1908 310x165 - امام على علیه السلام:

برحذر باش از خردمند، هنگامى که او را به خشم آوردى، و از فرد بزرگوار هنگامى که به او اهانت کردى، و از فرومایه هنگامى که او را گرامى داشتى، و از نادان هنگامى که با او همنشین شدى.ََ (کنزالفوائد جلد1 صفحه368)

توضیحات بیشتر »