خانه / کار ویژه / حدیث روز (صفحه 5)

حدیث روز

امام علی علیه السلام :

خودتان را بر خوش اخلاقى تمرین و ریاضت دهید، زیرا که بنده مسلمان با خوش اخلاقى خود به درجه روزه‌گیر شب زنده‌دار مى‌رسد.(نهج البلاغه، خطبه ۹۱) به یاران خراسانی در ایتا بپیوندید: ارسال عدد 8 به سرشماره 30001572

توضیحات بیشتر »

امام علی علیه السلام :

534227af83a5a0eea96c2b059e7db7823303 - امام علی علیه السلام :

خودتان را بر خوش اخلاقى تمرین و ریاضت دهید، زیرا که بنده مسلمان با خوش اخلاقى خود به درجه روزه‌گیر شب زنده‌دار مى‌رسد.(نهج البلاغه، خطبه ۹۱) به یاران خراسانی در ایتا بپیوندید: ارسال عدد 8 به سرشماره 30001572

توضیحات بیشتر »

امام علی علیه السلام

f2ebbfa3919e167f242aea85678015e36334 - امام علی علیه السلام

کسى که فردا را از عمر خود به شمار آورد، مرگ را در جايگاه شايسته اش قرار نداده است. (الکافي: ۳ / ۲۵۹ /۳۰، ميزان الحکمه، جلد ۱۱ صفحه: ۱۱۶.) به یاران خراسانی در ایتا بپیوندید: ارسال عدد 8 به سرشماره 30001572

توضیحات بیشتر »

امام علی علیه السلام

671015b874d0031c8f4b2adc266bdaa75281 - امام علی علیه السلام

عقل راهنمايى مى كند و نجات مى دهد و نادانى گمراه مى كند و نابود مى گرداند. (تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،ص۵۱) به یاران خراسانی در ایتا بپیوندید: ارسال عدد 8 به سرشماره 30001572

توضیحات بیشتر »

امام علی علیه السلام

bb02bfdbb1c910ef28b198fcae5fa74e8391 - امام علی علیه السلام

شما به پرواى از خدا فرمان يافته اید، و براى نيكوكارى و فرمانبردارى [از خدا] آفريده شده ايد. (شرح نهج البلاغه: ج۳، ص۱۰۸) به یاران خراسانی در ایتا بپیوندید: ارسال عدد 8 به سرشماره 30001572

توضیحات بیشتر »