خانه / کار ویژه / حدیث روز (صفحه 89)

حدیث روز

امام باقر علیه السلام:

c642750e73f474801034706a5d07f501 310x165 - امام باقر علیه السلام:

هیچ طمعى همانند مسابقه دادن براى کسب مقام، و هیچ عدالتى همانند انصاف، و هیچ تجاوزى همانند ستم کردن، و هیچ ستمى همانند پیروى از هواى نفس نیست (تحف العقول، صفحه286)

توضیحات بیشتر »

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:

6470d1cb4f2cc07dac2114ccbfb8fc0f 310x165 - پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:

هیچ‌کس نیست که بر ده نفر یا بیشتر، ‌ریاست و امارت داشته باشد مگر اینکه او را روز قیامت در حالی می‌آورند که دستش به گردنش بسته است؛ پس اگر چنانچه آدم درستکاری بود و تقصیری متوجّه او نبود، او را رها میکنند و اگر چنانچه بدکار و گناهکار بود، غل و زنجیرش

توضیحات بیشتر »