خانه / کار ویژه / تشکیلات (صفحه 21)

تشکیلات

دنیایی منظم

70cee98199f1e16f80da70bc437a71a68786 310x165 - دنیایی منظم

اگر فرزند این دنیا هستیم، دنیایی که والسماء رفع ها و وضع المیزان دنیایی که همه چیزش منظم است، اگر منطم نباشیم محکوم به مرگیم و فرزند این دنیا نیستیم. در عصری که همه چیزش به صورت موسسه در آمده باید خودمان را سازمان دهیم و منظم کنیم. ضرورت تشکیلات ا

توضیحات بیشتر »

خالص کردن جامعه

95a6a19fe46125d0cbd1e077986919593967 310x165 - خالص کردن جامعه

این جوری نیست که شما بیایید افراد ضعیف الایمان را از دایره خارج کنید به بهانه اینکه می خواهیم خالص کنیم؛ نه شما هر چه میتوانید دایره خلصین را توسعه دهید، کاری کنید که افراد خالصی که میتوانند جامعه را خالص کنند در جامعه بیشتر شود. توسعه تشکیلات از

توضیحات بیشتر »

فانی در جمع

1640455a57acd64607dbe00d4802ba404541 310x165 - فانی در جمع

کار دسته جمعی به این معناست که هر کس خود را در جمع و در مجموعه فانی کند. یعنی دیگر از تک روی و فردیت و انانیت و شخصیت صرف نظر بکند تا وجودش بزرگ شود. تعریف تشکیلات از منظر امام خامنه ای

توضیحات بیشتر »

مشکل فرد گرایی

28f31a3032f5f341d5e511a75f27e83a129 310x165 - مشکل فرد گرایی

در ۲۵۰۰سال اخیر، ما محکوم به نوعی فرد گرایی شدیم. از قدیم، تاریخ شرق، یک تایخ فرد گرایی است. آهنگ دست جمعی خیلی کم یاب است. اسلام درست نقطه مقابل این عمل کرده است. موانع تشکیلات از منظر امام خامنه ای

توضیحات بیشتر »

هزاران امید

d62432eb11e60185a3ed353dde7ab4bb9904 310x165 - هزاران امید

دین ما دین زندگی است؛ دین سلامتی و صلح و صفا است. اگر بتوانیم از نظر شکل و از نظر سازمان دهی وضع خود را مرتب کنیم، هزارها هزار امید است. کارکرد تشکیلات از منظر امام خامنه ای

توضیحات بیشتر »

ساختن یا حذف

f2571f35c13c345faa1b749b7b881c515669 310x165 - ساختن یا حذف

کار یک تشکیلات ساختن ناقص هاست نه حذف ناقص ها. این تشکیلات، تشکیلاتی است که باید آن قدر قوی و سازنده باشد که این ناقص ها را بسازد و این ساختن زمان می برد و در این زمانی که لازم دارد، باید با نقصشان بسازیم. بایسته های تشکیلات از منظر دکتر بهشتی

توضیحات بیشتر »