خانه / کار ویژه / تشکیلات (صفحه 4)

تشکیلات

الهام از خدا

4cad94bc552b2e3e91d21aa152a1ab422091 310x165 - الهام از خدا

امام خامنه‌ای: علاوه بر سلطنت تکوینی پروردگار که گردش زمین و آسمان را به اراده خویش تنظیم می‌کند، قوانین زندگی انسان‌ها و روابط فردی و اجتماعی جامعه بشری هم باید از خدا الهام بگیرد. جلسه بیست و ششم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

ولی امیرالمومنین

fc296d8571926aad748e864ce6e5927a2747 310x165 - ولی امیرالمومنین

امام خامنه‌ای: آن کسی که در جامعه اسلامی حق امر و نهی و فرمان و حق اجرای اوامر و حق فرمان دادن و معین کردن خط مشی جامعه؛ و خلاصه حق تحکم در همه خصوصیات زندگی انسان‌ها دارد خداست. "و الله ولی امیرالمومنین" جلسه بیست و ششم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

فرمانروا

270b6850ca466ed6ccc2cdf2e9a759de5242 310x165 - فرمانروا

امام خامنه‌ای: ولیّ با تشدید یاء، یعنی فرمانروا؛ آن کسی که همه‌ی نیروها از او باید الهام بگیرند و همه‌ی کارها به او باید برگردد. جلسه بیست و ششم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

جامعه نماز‌خوان

7998353573303d1e7863a8076bc4ebcc955 310x165 - جامعه نماز‌خوان

امام خامنه‌ای: جامعه نمازخوان یعنی آن جامعه‌ای که در تمام گوشه و کنارش ذکر خدا و یاد خدا در آن موج بزند. در این جامعه هیچ فاجعه‌ای انجام نمی‌گیرد، هیچ جنایتی، هیچ خیانتی، هیچ لگدی به ارزش‌های انسانی در این جامعه انجام‌ نمی‌گیرد. جلسه بیست و ششم #

توضیحات بیشتر »

حاکم جامعه

11798ede099c475fc203f38d5991767a7852 310x165 - حاکم جامعه

امام خامنه‌ای: در جامعه‌ای وقتی که پیامبری آمد، معنی ندارد که با بودن پیغمبر، حاکم دیگری به جز پیغمبر بر مردم حکومت بکند. جلسه بیست و ششم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

ولایت امیرالمومنین یعنی چه؟

60548ce529e349431a8c1736ac845dfb962 310x165 - ولایت امیرالمومنین یعنی چه؟

امام خامنه‌ای: ولایت علی‌ابن‌ابی‌طالب یعنی چه؟ یعنی در افکارت پیرو علی باشی؛ در افعالت پیرو علی باشی؛ تو را با علی‌ابن‌ابی‌طالب رابطه‌ای نیرومند، مستحکم، خلل ناپذیر پیوند زده باشد، از علی جدا نشوی. جلسه بیستو ششم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

اشک بر علی اما عمل، نه

3d70040c303b3240c8e8fd1c71ce86e18783 310x165 - اشک بر علی اما عمل، نه

امام خامنه‌ای: ولایت را منحصر کردیم فقط در این که در دلمان مهر علی‌ابن‌ابی‌طالب و یک قطره اشک هم برای امیرالمومنین می‌ریزیم ولو این که عمل‌مان ضد عمل علی است، فکر و اندیشه‌مان ضد فکر و اندیشه‌ی علی است. جلسه بیست و پنجم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »