خانه / کار ویژه / تشکیلات (صفحه 4)

تشکیلات

امام، حاکم جامعه

a19ea598a3cb437cfc558f669cf453164168 310x165 - امام، حاکم جامعه

امام خامنه‌ای: اکاک آن گسی است که در جامعه، باید حق را از باطل جدا کند. اوست که باید صف ها را مشخص کند، اوست که باید تعادل و توازن اجتماعی را برقرار کند. چرا؟ چون حاکم جامعه است. جلسه هفدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

عملکرد انبیاء

25090be4c23af45c359532a651902a57333 310x165 - عملکرد انبیاء

امام خامنه‌ای: یک عده نمی‌توانند این را بفهمند که انبیاء می‌خواستند محیط متناسب و مساعد درست کنند. خیال می‌کنند انبیاء می‌خواستند دانه دانه آدم درست کنند. در حالی که دانه دانه آدم درست کردن از شأن انبیاء به دور است. جلسه هفدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسل

توضیحات بیشتر »

جامعه درست

f9657622978a9348d1ec7689586625949980 310x165 - جامعه درست

امام خامنه‌ای: زحمتی و خون دلی که برای ساختن محیط متناسب، انسان بایستی متحمل بشود. به مراتب بیشتر است از زحمتی که برای یک فرد می‌کشیم، اما فایده‌اش را حساب کن! آنجا یک جامعه درست می‌کنی، میلیون ها انسان می‌سازی، انبیاء کارشان این بود. جلسه هفدهم

توضیحات بیشتر »

هدف نبوت

b6d6a449a68217d6e3129e11234651f03702 310x165 - هدف نبوت

امام خامنه‌ای: وحی نبوت، دعوت نبوت، از سنگ های سیاه و تیره، آیینه های صاف و روشن می‌سازد. و این هدف نبوت است، انسان درست کردن. جلسه هفدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

راه اراستن مردم

dcb0b901ef6fab2d306dcaeee9e529d74467 310x165 - راه اراستن مردم

امام خامنه‌ای: یک سوال: انبیاء برای پیراستن و آراستن مردم از چه راهی استفاده کردند؟ چه کار کردند؟ آیا آمدند پیش مردم دانه دانه دست آنها را گرفتند و تعلیم و تربیت دادند؟ نخیر! انبیاء می‌گویند برای ساختن انسان باید محیط متناسب ساخت. جلسه هفدهم #طرح

توضیحات بیشتر »

حاصل کار پیغمبران

04e4b0e25f342819cc69c633c419a8c3793 310x165 - حاصل کار پیغمبران

امام خامنه‌ای: پیغمبران می‌خواهند جامعه را تبدیل کنند به جامعه‌ای که قلمرو حکومت خدا باشد، نه قلمرو حکومت هوس‌ها و هوی‌ها، این حاصل کار پیغمبر هاست. جلسه شانزدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

اجتماع توحیدی

ebff50e3cad49f594b9a00c09bd9acf97705 310x165 - اجتماع توحیدی

امام خامنه‌ای: پیغمبرها نظام جاهلی را، یعنی نظام غیر عادلانه‌‍‌‌ی غیر فطری غیر انسانی را می‌خواهند تبدیل کنند به نظام الهی، به قواره اجتماعی توحیدی. جلسه شانزدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »