خانه / کار ویژه / تشکیلات (صفحه 40)

تشکیلات

کار اجتماعی، به جای کار جمعی، اصل ششم از اصول ده‌گانه کار فرهنگی از زبان “روح الله رشیدی”

کار اجتماعی، کاری است که یک جمعی ناظر به هدفی بیرون از خودشان، انجام می‌دهند. کار فرهنگی باید یک کار اجتماعی باشد. #حلقه_های_میانی

توضیحات بیشتر »

گروه محوری، اصل سوم از اصول ده‌گانه کار فرهنگی از زبان “روح الله رشیدی”

اصل مردم محوری ما را ترغیب می‌کند تا افراد زیادی را وارد مجموعه کنیم و همچنین برای مواجهه با این افراد، باید راهکار داشته باشیم. #حلقه_های_میانی

توضیحات بیشتر »

مشارکت حداکثری، اصل دوم از اصول ده‌گانه کار فرهنگی از زبان “روح الله رشیدی”

در مشارکت پذیری حداکثری، نقش واقعی باید به مردم داده بشود.ان نقش ها باید مبتنی بر یک کار واقعی باشد. #حلقه_های_میانی

توضیحات بیشتر »

مردم محوری، اصل اول از اصول ده‌گانه کار فرهنگی از زبان “روح الله رشیدی”

اگر‌می‌خواستیم فقط یک اصل را به عنوان اصل کار فرهنگی معرفی کنیم و بنویسیم، قطعا آن اصل، اصل مردم محوری خواهد بود. #حلقه_های_میانی

توضیحات بیشتر »

اولویت محوری، اصل نهم از اصول ده‌گانه کار فرهنگی از زبان “حاج حسین یکتا”

اگر در کار اولویت بندی نکنیم، کار ناقص انجام خواهد شد. کار ابتر خواهد شد. اثرگذاری آن کاهش پیدا خواهد کرد. #حلقه_های_میانی

توضیحات بیشتر »

مسجد محوری، اصل هشتم از اصول ده‌گانه کار فرهنگی از زبان “حاج حسین یکتا”

وقتی مسجد بشود محور، هیئتمان در مسجد است، کانون تربیتی در مسجد است، خَیر در مسجد است. و اینها همه یعنی نقطه تولید نیروی انسانی، مسجد است. #حلقه_های_میانی

توضیحات بیشتر »

فرصت محوری، اصل هفتم از اصول ده‌گانه کار فرهنگی از زبان “حاج حسین یکتا”

گاهی فرصت هایی پیش می‌آید، که در همان لحظه باید وسط میدان باشیم. اگر این گونه نباشد، آن اتفاق می‌شود غصه، می‌شود قصه. #حلقه_های_میانی

توضیحات بیشتر »