خانه / کار ویژه / یاران خراسانی (صفحه 5)

یاران خراسانی

خوبان خراسانی – شهید یوسف کلاهدوز (۱۳۲۵ قوچان – ۱۳۶۰ تهران)

00 277x165 - خوبان خراسانی - شهید یوسف کلاهدوز (1325 قوچان – 1360 تهران)

پس از پایان تحصیلات دبیرستان با اهداف خاصی وارد ارتش شد. خود را به ظاهر معتقد به رژیم نشان می‌داد، ولی عملاً به ترویج اصول و ارزش های اسلامی می‌پرداخت و افرادی را که رگه‎‌های مذهبی داشتند به تشکل های اسلامی و مبارز پیرو خط امام پیوند می‌داد شهید دکتر …

توضیحات بیشتر »

خوبان خراسانی – شهید محمود کاوه (۱۳۴۰ مشهد – ۱۳۶۵ حاج عمران/مشهد)

00 49 277x165 - خوبان خراسانی - شهید محمود کاوه (1340 مشهد – 1365 حاج عمران/مشهد)

«مـن محمـود کاوه فرزند محمد هسـتم، در یکـی از کوچه هـای مشـهد، در سـال ۱۳۴۰ بـه دنیا آمدم و سـال ۱۳۴۷ به مدرسـه علمیه رفتم ، پـس از آن ادامـه تحصیـل دادم و اول پیـروزی انقلاب ، بعداز اینکـه تحصیلاتـم تمـام شـد بـه سـپاه آمـدم و مدتـی در سـپاه آموزش …

توضیحات بیشتر »

خوبان خراسانی – شهید محمد فرومندی (۱۳۳۶ اسفراین – ۱۳۶۵ شلمچه)

00 48 275x165 - خوبان خراسانی - شهید محمد فرومندی (1336 اسفراین – 1365 شلمچه)

در قلعـه کریـم شهرسـتان اسـفراین به دنیـا آمـد. در ۱۰ سالگى پـدرش را از دست داد و از آن پـس مادر پيرش سرپرست خانواده شد. او در ايام مدرسه درس می خوانـد و در ايام تعطيل كارگری می کـرد تا کمک خـرج خانواده باشد. گاهـی گوسـفند می چراند و گاهـی …

توضیحات بیشتر »

خوبان خراسانی – شهید ابراهیم فخرایی (۱۳۳۲ قوچان – ۱۳۶۵ عراق/مشهد)

00 47 277x165 - خوبان خراسانی - شهید ابراهیم فخرایی (1332 قوچان – 1365 عراق/مشهد)

در دوران نوجوانی در كنار تحصیل بـه ورزش كشتی نیز می پرداخت. پس از پایان دوره متوسـطه بـه ارتش راه یافت و سـال ۱۳۵۵ وارد هوانیروز شـد. جـزو ۳۶ نفـر از میان ۱۰۰ هزارنفـری بـود کـه بـرای خلبانی انتخاب شـد. در همیـن سـال بود کـه اعزام دانشـجویان بـه آمریـكا لغو …

توضیحات بیشتر »

خوبان خراسانی – شهید حسن علیمردانی (۱۳۲۲ تربت جام – ۱۳۶۰ تنگه چذابه)

00 46 271x165 - خوبان خراسانی - شهید حسن علیمردانی (1322 تربت جام – 1360 تنگه چذابه)

در روسـتای آغـل کمـر بخـش نصرآبـاد از شهرسـتان تربت جـام متولـد شـد. ۱۳ سـال بیشـتر نداشـت کـه فقـر شـدید او را بـرای کار بـه مشـهد کشـاند تـا شـاید بتواند، کمـی از نیـاز خانـواده را برآورده سـازد. پـس از مدتی به شـغل مکانیکی روی آورد. محـل زندگی اش زیرزمین کوچـک و …

توضیحات بیشتر »

خوبان خراسانی – شهید ابوالفضل رفیعی (۱۳۳۴ مشهد – ۱۳۶۲ هورالهویزه)

00 45 272x165 - خوبان خراسانی - شهید ابوالفضل رفیعی (1334 مشهد – 1362 هورالهویزه)

در روستای سیج مشهد به دنیا آمد. مادرش می گوید: قبل از ابوالفضل، خداوند هفت پسر به ما داد كه همگى در كودكى از دنيا رفتند. وقتى مجددا باردار شدم شبى در حال خواب و بیداری ندايى شنيدم كه گفت: پسرت را ابوالفضل نام بگذار، زنده می ماند. بعد از …

توضیحات بیشتر »

خوبان خراسانی – شهید سید محمد تقی رضوی (۱۳۳۴ مشهد – ۱۳۶۶ سردشت)

00 44 275x165 - خوبان خراسانی - شهید سید محمد تقی رضوی (1334 مشهد – 1366 سردشت)

پس از گذراندن دوره ابتدایی وارد دبیرستان شد. کنار تحصیل به ورزش هم می پرداخت و به عنوان عضو رسمی تیم فوتبال ابومسلم در مسابقات مختلف شرکت می کرد. در یکی از همین مسابقات بود که مجبور شد از دست پسر محمدرضا شاه مدال دریافت کند که از این کار …

توضیحات بیشتر »

خوبان خراسانی – شهید محمد مهدی خادم الشریعه (۱۳۳۷ سرخس – ۱۳۶۱ خوزستان)

00 43 279x165 - خوبان خراسانی - شهید محمد مهدی خادم الشریعه (1337 سرخس – 1361 خوزستان)

به دلیل علاقه فراوان پدر به ساحت مقدس امام رضا علیه السلام با عزیمت به مشهد تمام دوران کودکی و تحصیل و جوانی‌اش را که همزمان با قیام و مبارزه مردم علیه رژیم شاه بود، در این شهر سپری کرد. در دوران قبل از انقلاب، تحول فکری و اعتقادی او …

توضیحات بیشتر »

خوبان خراسانی – شهید ولی الله چراغچی مسجدی (۱۳۳۷ مشهد – ۱۳۶۴ تهران/مشهد)

00 42 275x165 - خوبان خراسانی - شهید ولی الله چراغچی مسجدی (1337 مشهد – 1364 تهران/مشهد)

در کودکی به یکی از مدارس علمی- مذهبی به نام نقویه رفت. پس از شرکت در کنکور، در رشته مهندسی علوم دانشگاه بیرجند پذیرفته شد. با اوج‌گیری انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی فعالیت سیاسی مذهبی خود را قوت بخشید و در صحنه مبارزه با رژیم پهلوی مشتاقانه گام …

توضیحات بیشتر »

خوبان خراسانی – شهید عبدالحسین برونسی (۱۳۲۱ تربت حیدریه – ۱۳۶۳ شرق)

00 41 271x165 - خوبان خراسانی - شهید عبدالحسین برونسی (1321 تربت حیدریه – 1363 شرق)

در روستای گلبو، از بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. وقتی به سن بلوغ رسید مانند دیگر اهالی روستا به کار کشاورزی مشغول شد اما چون از خود زمینی نداشت ، برای دیگران کار می‌کرد و معتقد بود نانی که از زحمت کشی و عرق پیشانی طلب شود …

توضیحات بیشتر »