خانه / بایگانی برچسب: ابراهیم اصغری

بایگانی برچسب: ابراهیم اصغری

نشست مجازی در خدمت یا خسارت تلویزیون

aef5817af13c97a79ad313eb07c54d6e1001 310x165 - نشست مجازی در خدمت یا خسارت تلویزیون

در این نشست: ارائه یادداشت «اسراف سیما» توسط حامد بامروت نژاد، فعال فرهنگی و کارشناس سینما همراه با ارائه بهنام حیدری، در رابطه با نسبت سینما و تلویزیون در دنیای بین الملل گپ و گفتی با اکبر نبوی، منتقد سینما با حضور ابراهیم اصغری، تهیه ک

توضیحات بیشتر »