خانه / بایگانی برچسب: افشاگری

بایگانی برچسب: افشاگری

قیام علیه فساد؛ از قزوین و تهران تا خوزستان و خراسان

a560832d31206138fc19f14e88ca9e273975 310x165 - قیام علیه فساد؛ از قزوین و تهران تا خوزستان و خراسان

همایش مطالبه گران مردمی، سوت زنان و افشاگران فساد با هدف بررسی موانع افشاگری فساد و سوت زنی، انتقال تجربیات و همچنین تقدیر از برگزیدگان عرصه عدالت اجتماعی در مشهد برگزار می شود. ? جهت حضور در این برنامه، مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی و شماره ت

توضیحات بیشتر »