خانه / بایگانی برچسب: امام خوانی

بایگانی برچسب: امام خوانی

سلسله جلسات امام خوانی

3099184f6d9293151ab4410b9a9779ab2124 - سلسله جلسات امام خوانی

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان و استعدادهای علمی سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۷ مشهد مقدس ،خیابان جهاد ، بعد از جهاد۴ ساختمان جهاد سازندگی ، حسینیه شهدای جهاد نشانی دقیق https://nshn.ir/a7rb1GYsyJjGNi

توضیحات بیشتر »

سلسله جلسات امام خوانی

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان و استعدادهای علمی سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۷ مشهد مقدس ،خیابان جهاد ، بعد از جهاد۴ ساختمان جهاد سازندگی ، حسینیه شهدای جهاد نشانی دقیق https://nshn.ir/a7rb1GYsyJjGNi

توضیحات بیشتر »

سلسله جلسات امام خوانی

ed28fc6f018c8c4a7cfad16b33e4983b502 - سلسله جلسات امام خوانی

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان دانشگاه افسری دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۷ مشهدمقدس، خیابان جهاد ، بعد از جهاد۴ ساختمان جهاد سازندگی، حسینیه شهدای جهاد نشانی دقیق https://nshn.ir/a7rb1GYsyJjGNi

توضیحات بیشتر »

سلسله جلسات امام خوانی

6cc633f8bf96570f4cdc95ae23bbded57581 - سلسله جلسات امام خوانی

مرور بیانات رهبر معظم انقلاب در ‌دیدار پیشکسوتان دفاع مقدس یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۷ مشهد مقدس، خیابان جهاد ، بعد از جهاد۴ ساختمان جهاد سازندگی،حسینیه شهدای جهاد نشانی دقیق https://nshn.ir/a7rb1GYsyJjGNi

توضیحات بیشتر »

سلسله جلسات امام خوانی

795e825f2753c4bdd6b39d193bc6ec424855 - سلسله جلسات امام خوانی

مرور بیانات رهبر معظم انقلاب در ‌دیدار با هیئت دولت و مردم سیستان دوشنبه ،۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۷ مشهدمقدس، خیابان جهاد ، بعد از جهاد۴،ساختمان جهاد سازندگی ، حسینیه شهدای جهاد

توضیحات بیشتر »