خانه / بایگانی برچسب: امید به خدا

بایگانی برچسب: امید به خدا

ریشۀ قوّت روحی

3fdb4a1f5914e7b4fd1d973d54f906d28528 310x165 - ریشۀ قوّت روحی

استاد پناهیان: قوّت روحی ناشی از امید به خداست. بعضی‌ها در طول عمرشان هیچ‌گاه این احساس قدرت را تجربه نمی‌کنند، از بس احساس بی‌پناهی دارند و به خدا تکیه ندارند.

توضیحات بیشتر »

ریشۀ قوّت روحی

69223215eb73a161cbe8b1042a014cfd1059 310x165 - ریشۀ قوّت روحی

استاد پناهیان: قوّت روحی ناشی از امید به خداست. بعضی‌ها در طول عمرشان هیچ‌گاه این احساس قدرت را تجربه نمی‌کنند، از بس احساس بی‌پناهی دارند و به خدا تکیه ندارند.

توضیحات بیشتر »