خانه / بایگانی برچسب: امیرحسین خانی زارع

بایگانی برچسب: امیرحسین خانی زارع

روایت بازی؛ نشست ارائه تجربه نوآوران بازی محور آموزشی و تربیتی

7d5a3ec0a01bfc610a5d0e0443d9bce43124 310x165 - روایت بازی؛ نشست ارائه تجربه نوآوران بازی محور آموزشی و تربیتی

ارائه‌های انجام شده در نشست روایت بازی: معرفی جایگاه و ضرورت بازی و معرفی گروه بابازی توسط آقای حسن سلطانی: https://babaziclub.ir/babazi-present روایت اردوی بازی محور ادبیات ارائه آقای امیرحسین خانی زارع: https://babaziclub.ir/khani روا

توضیحات بیشتر »

روایت اردوی بازی محور ادبیات ارائه آقای امیرحسین خانی زارع

aeca2790823f3ca7aeb609e4fa767ba6219 310x165 - روایت اردوی بازی محور ادبیات ارائه آقای امیرحسین خانی زارع

نشست ارائه تجربه نوآوران بازی محور آموزشی و تربیتی روایت بازی با ارائه آقای امیرحسین خانی زارع با روایت اردوی بازی محور ادبیات را به تماشا بنشینید. در این فیلم کمتر از ۴۰ دقیقه ای شاهد تجربه های بسیار دلچسب و دلنشینی از جذاب کردن درس ادبیات برای دانش

توضیحات بیشتر »