خانه / بایگانی برچسب: انبیاء

بایگانی برچسب: انبیاء

نقطه شروع، توحید

079e695c3890d1419e420e7fc6a0d42e226 310x165 - نقطه شروع، توحید

امام خامنه‌ای: درسی که ما می‌گیریم از کار انبیاء و از نقطه شروع انبیاء، این است که باید ما هم نقطه شروع‌مان را همان نقطه‌ی شروع انبیاء یعنی توحید قرار دهیم. جلسه هجدهم #طررح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

بهترین و گویاترین شعار

2e20059111084f2d324d76da4ed249b14077 310x165 - بهترین و گویاترین شعار

امام خامنه‌ای: هم تأمین کننده‌ی هدف نهایی انبیاء اعتقاد به توحید و وجود خدا و وحدانیت خداست، و هم اینکه ان محیطی که برای انسان سازی لازم می‌دانند، برای پیاده کردن کارخانه آدم سازی، توحید بهترین و گویاترین شعار است. جلسه هجدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلا

توضیحات بیشتر »

برابری

3ebe24632a4b0738c4e2af24f2b353671910 310x165 - برابری

امام خامنه‌ای: انبیاء راست و حسینی و صاف، مطلب را از اول بیان می‌کنند. از اول به مردم می‌گویند منظور ما چیست. هم به آن طبقات عالیه می‌گویند هم به آن طبقات پایین، از اول می‌گویند: می‌خواهیم آن بالایی ها را بیاوریم پایین، پایینی‌ها را بیاوریم بالا، با

توضیحات بیشتر »

دو هدف مهم

453605e0598dcef527336de220881fa6319 310x165 - دو هدف مهم

امام خامنه‌ای: انبیاء دو هدف دارند، دو هدف مهم، یکی ساختن انسان، پیراستن انسان از بدی‌ها، آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها، اما هدف دوم، تشکیل جامعه‌ی توحیدی، تشکیل نظام الهی، تشکیل حکومت خدا، این هدف همه انبیاءست. جلسه هفدهم #طرح_کلی

توضیحات بیشتر »

عملکرد انبیاء

25090be4c23af45c359532a651902a57333 310x165 - عملکرد انبیاء

امام خامنه‌ای: یک عده نمی‌توانند این را بفهمند که انبیاء می‌خواستند محیط متناسب و مساعد درست کنند. خیال می‌کنند انبیاء می‌خواستند دانه دانه آدم درست کنند. در حالی که دانه دانه آدم درست کردن از شأن انبیاء به دور است. جلسه هفدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسل

توضیحات بیشتر »

راه اراستن مردم

dcb0b901ef6fab2d306dcaeee9e529d74467 310x165 - راه اراستن مردم

امام خامنه‌ای: یک سوال: انبیاء برای پیراستن و آراستن مردم از چه راهی استفاده کردند؟ چه کار کردند؟ آیا آمدند پیش مردم دانه دانه دست آنها را گرفتند و تعلیم و تربیت دادند؟ نخیر! انبیاء می‌گویند برای ساختن انسان باید محیط متناسب ساخت. جلسه هفدهم #طرح

توضیحات بیشتر »

اجتماع بی تبعیض

3a266eef237b0817157951eda0f021bc5568 310x165 - اجتماع بی تبعیض

امام خامنه‌ای: اجتماع آباد و آزاد و بی‌تبعیض و بدون طبقات، همان است که انبیاء به دنبال آن بوده و در بعضی از موارد به وجود هم آوردند، انبیاء بدنبال تشکیل مدینه فاضله بودند. جلسه شانزدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »