خانه / بایگانی برچسب: اندیشکده حقوق بشر و شهروندی

بایگانی برچسب: اندیشکده حقوق بشر و شهروندی

نشست مجازی با موضوع “ماهیت و ابعاد حقوقی طرح همه پرسی فلسطین”

6a54cc5b8fcb23bac47115394d44b6c63487 310x165 - نشست مجازی با موضوع "ماهیت و ابعاد حقوقی طرح همه پرسی فلسطین"

با حضور: دکتر حسین پیغمبری (معاون احیای حقوق عامه اندیشکده حقوق بشر و شهروندی) خانم دکتر نیلوفر مقدمی (دکتری حقوق بین الملل و معاون زنان اندیشکده حقوق بشر و ش

توضیحات بیشتر »