خانه / بایگانی برچسب: انقلاب جنسی ایران

بایگانی برچسب: انقلاب جنسی ایران

انقلاب جنسی ایران ؛ بررسی وضعیت زیست جنسی جامعه ایران (۱)

جهت بررسی وضعیت زیست جنسی جامعه ایران با نگاه کلان می بایست تغییرات جنسی کشور را از دو منظر پروسه ای و یا پروژه ای بودن واکاوی نمود. در فرآیند پروسه ای: تغییرات زیست جنسی جامعه ایران بصورت نرم و بنا بر متغیرهای داخلی، متاثر از فرهنگ، سیاست و اقتص

توضیحات بیشتر »