خانه / بایگانی برچسب: برنامه و بودجه

بایگانی برچسب: برنامه و بودجه

گفتگو با دکتر بانکی پور در گفتگو ویژه خبری

علیرغم اینکه متناسب با تورم بودجه کشور ۴۰درصد افزایش داشته است ولی سازمان برنامه ۳۷.۵ درصد بودجه جمعیت را کاهش داد. از بودجه نزدیک به ۱۱همت سال ۱۴۰۱ سازمان برنامه ۴۹۰ میلیارد یعنی چیزی در حدود ۵درصد آن را تخصیص داد!!! مرکزیت برنامه ضدجمعیتی ساز

توضیحات بیشتر »