خانه / بایگانی برچسب: بهنام خاکزاد

بایگانی برچسب: بهنام خاکزاد

سخنان بهنام خاکزاد (نماینده مجمع جهادگران کشور) در اجتماع مردمی هسته‌های جهاد و پیشرفت

ارتباط بین گروه های جهادی و نظم در خدمت رسانی حین بحران، از جمله آثار مجمع جهادگران بوده است. کارگروه های تخصصی در ۱۲ موضوع از عرصه های مختلف و با اولویت اقتصاد و اشتغال روستایی برآمده از مجامع استانی، مشغول به فعالیت هستند. تا کنون در سفره

توضیحات بیشتر »