خانه / بایگانی برچسب: تحویل گرفتن

بایگانی برچسب: تحویل گرفتن

مشارکت در کار فرهنگی

bde113cfd0e61919a2f343bbabd55f92663 310x165 - مشارکت در کار فرهنگی

بیشتر افراد ترجیح می‌دهند جایی را برای رفتن، نشستن و ارتباط انتخاب کنند که در آنجا احترام شوند و اصطلاحا به آنها محل گذاشته شود. معادل واژه هایی از قبیل محل گذاشتن، تحویل گرفتن، اعتنا کردن و ... در محیط های فرهنگی چیست؟ عمل به این قانون، در حوزه فرهن

توضیحات بیشتر »