خانه / بایگانی برچسب: ترجمه

بایگانی برچسب: ترجمه

قرآن با ترجمه خواندنی و پیام رسان ویژه نوجوانان

1537e2d6bf960ff5aaac9109005cc7c38939 310x165 - قرآن با ترجمه خواندنی و پیام رسان ویژه نوجوانان

ویژگی ها ۱. روان بودن و سادگی ۲. ویرایش به روزِ زبانی و صوری ۳. مبتنی ساختنِ بندبندِ ترجمه بر تفسیر ۴. گذر از دشواری های ترجمۀ قرآن، در آیه های سخت فهم و متشابه و چندوجهی ۵. تلطیف بار معنایی برخی واژه ها، متناسب با سن و فضای فکری دانش آموزان و ج

توضیحات بیشتر »