خانه / بایگانی برچسب: تغییر فکر

بایگانی برچسب: تغییر فکر

هنر باید کاملا آمیخته با کارفرهنگی باشد

798908fa1da0f7827d284041c64b04c16793 310x165 - هنر باید کاملا آمیخته با کارفرهنگی باشد

اگر بخواهیم پدیده ای فکری را به یک فرهنگ ماندگار تبدیل کنیم، بهترین شیوه، روش و ابزار، استفاده از هنر است. هنر باید کاملا آمیخته با کارفرهنگی باشد. یک برنامه فرهنگی، تغییر فکر، رفتار، ذهنیت یا تثبیت آنها است. #حلقه_های_میانی

توضیحات بیشتر »

هنر باید کاملا آمیخته با کارفرهنگی باشد

798908fa1da0f7827d284041c64b04c16793 310x165 - هنر باید کاملا آمیخته با کارفرهنگی باشد

اگر بخواهیم پدیده ای فکری را به یک فرهنگ ماندگار تبدیل کنیم، بهترین شیوه، روش و ابزار، استفاده از هنر است. هنر باید کاملا آمیخته با کارفرهنگی باشد. یک برنامه فرهنگی، تغییر فکر، رفتار، ذهنیت یا تثبیت آنها است. #حلقه_های_میانی

توضیحات بیشتر »