خانه / بایگانی برچسب: تفکر انتقادی

بایگانی برچسب: تفکر انتقادی

برگزاری رویداد پیشگام در استان خراسان رضوی

با هدف توانمند کردن افراد و آموزش روش حل مسئله جوانان در راستای ریشه‌یابی و ارائه راهکار نسبت به مشکلات اصلی استان آموزش مهارت‌های مسیر حل مسأله به کمک منتور و به صورت عملیات محور: تحلیل علی مشکل تفکر انتقادی چگونگی استفاده از آمار شناخت خطاه

توضیحات بیشتر »

برگزاری رویداد پیشگام در استان خراسان رضوی

با هدف توانمند کردن افراد و آموزش روش حل مسئله جوانان در راستای ریشه‌یابی و ارائه راهکار نسبت به مشکلات اصلی استان آموزش مهارت‌های مسیر حل مسأله به کمک منتور و به صورت عملیات محور: تحلیل علی مشکل تفکر انتقادی چگونگی استفاده از آمار شناخت خطاه

توضیحات بیشتر »

برگزاری رویداد پیشگام در استان خراسان رضوی

با هدف توانمند کردن افراد و آموزش روش حل مسئله جوانان در راستای ریشه‌یابی و ارائه راهکار نسبت به مشکلات اصلی استان آموزش مهارت‌های مسیر حل مسأله به کمک منتور و به صورت عملیات محور: تحلیل علی مشکل تفکر انتقادی چگونگی استفاده از آمار شناخت خطاه

توضیحات بیشتر »

برگزاری رویداد پیشگام در استان خراسان رضوی

با هدف توانمند کردن افراد و آموزش روش حل مسئله جوانان در راستای ریشه‌یابی و ارائه راهکار نسبت به مشکلات اصلی استان آموزش مهارت‌های مسیر حل مسأله به کمک منتور و به صورت عملیات محور: تحلیل علی مشکل تفکر انتقادی چگونگی استفاده از آمار شناخت خطاه

توضیحات بیشتر »

معرفی بخشی از مربی‌های رویداد پیشگام

3cf9c9931f1bfa86c693cdada5cd7d142579 310x165 - معرفی بخشی از مربی‌های رویداد پیشگام

مربی‌های رویداد: محمد فدایی (قائم مقام کانونهای تفکر ایران) سید حسن موسوی فرد (دبیر قرارگاه دانشجویی شهید احمدی روشن) مهدی فرد حسینی (معاون راهبردی سازمان بسیج دانشجویی) محمد طاهری نژاد (سرپرست اداره برنامه ریزی و راهبردنگاری قوه‌قضائیه) محمد صا

توضیحات بیشتر »

آموزش تصویری نحوه ثبت‌نام در رویداد پیشگام

a2ca7d4291e0d94fa69f051c9978ca3f9927 310x165 - آموزش تصویری نحوه ثبت‌نام در رویداد پیشگام

با هدف توانمند کردن افراد و آموزش روش حل مسئله جوانان در راستای ریشه‌یابی و ارائه راهکار نسبت به مشکلات اصلی استان آموزش مهارت‌های مسیر حل مسأله به کمک منتور و به صورت عملیات محور: تحلیل علی مشکل تفکر انتقادی چگونگی استفاده از آمار شناخت خطاه

توضیحات بیشتر »

برنامه‌ی زمانی رویداد پیشگام خراسان رضوی

fa28cb936309bb5394fc018b09a3bc3e5949 310x165 - برنامه‌ی زمانی رویداد پیشگام خراسان رضوی

آغاز مرحله‌ی حضوری رویداد، افتتاحیه رویداد، کارگاه اثبات مشکل، منتوری اثبات مشکل چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ منتوری مشکل، داوری اثبات مشکل، کارگاه ریشه‌یابی، منتوری ریشه‌یابی پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ منتوری ریشه‌یابی جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ تدقیق و تک

توضیحات بیشتر »

برگزاری رویداد پیشگام در استان خراسان رضوی

e7e669510d56a1b3d4df3ecfc5ec72912442 310x165 - برگزاری رویداد پیشگام در استان خراسان رضوی

با هدف توانمند کردن افراد و آموزش روش حل مسئله جوانان در راستای ریشه‌یابی و ارائه راهکار نسبت به مشکلات اصلی استان آموزش مهارت‌های مسیر حل مسأله به کمک منتور و به صورت عملیات محور: تحلیل علی مشکل تفکر انتقادی چگونگی استفاده از آمار شناخت خطاه

توضیحات بیشتر »