خانه / بایگانی برچسب: توحید (صفحه 3)

بایگانی برچسب: توحید

پایه‌ی اعتقاد

71db33b621af15a9aab9ef58064bf9046319 310x165 - پایه‌ی اعتقاد

امام خامنه‌ای: توحید؛ اولا، پایه اعتقادی‌ست. ثانیا اصل مهم عملی فردی و اجتماعی‌ست. ثالثا ملت مسلمان موحد، غالبا از شناخت وجه‌های گوناگون توحید، چیز درستی نمی‌دانند. جلسه یازدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

توحید در قرآن

93a229e56feab1c625cc8a93e74b4057951 310x165 - توحید در قرآن

امام خامنه‌ای: طولانی‌ترین و مفصل‌ترین بخشی که در سراسر قرآن انجام گرفته، بحث تولید است. مساله توحید، وجود خدا و نفی شرک به کلی در قرآن بی مثل و بی مانند است. جلسه دهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

توحید برای عبودیت خدا

664aeab97cf7e6ab11eeca30338385df6789 310x165 - توحید برای عبودیت خدا

امام خامنه‌ای: با توحید همه‌ی آن چیزهایی که به صورت بهانه و عذری برای عبودیت غیر خدا در دل انسان بود و آدم فکر می‌کرد که در قیامت حربه‌ی دست او خواهد شد، از دست انسان گرفته خواهد شد. جلسه دهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

بندگان بدون تراز

1dbe37d1a1f9d07cb5977d7a2d17ee969683 310x165 - بندگان بدون تراز

امام خامنه‌ای: در جامعه ای که بندگان خدا همه در یک تراز نیستند و بعضی باز بنده‌ی بعضی دیگر هستند؛ در این جامعه نیست. وقتی توحید به یک جامعه آمد، همه بندگان در یک تراز قرار می‌گیرند. جلسه نهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

وجود توحید در زندگی مردم

be4075f62bf198d050bfb94e11bbef43868 310x165 - وجود توحید در زندگی مردم

امام خامنه‌ای: آنچه در توحید گفته می‌شود، آن چیزهایی‌ست که در زندگی عملی موحدان و خداپرستان باید منعکس بشود. تمام خصوصیات و دقایق توحید باید در زندگی مردم موحد نمونه هایش وجود داشته باشد. جلسه هشتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

کیفیت زندگی جامعه بشری

0fdd3da1cae14441f19b850b09eea49c3330 310x165 - کیفیت زندگی جامعه بشری

امام خامنه‌ای: توحید یک اصلی‌ست برای زندگی، مربوط به زندگی اجتماعی، مربوط به جهت‌گیری انسان ها در همه حال، مربوط به کیفیت زندگی کردن جامعه های بشری‌ست. جلسه هشتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

توحید، مربوط به زندگی

b32367aeaf54d2f76aed65e70904fd3d9544 310x165 - توحید، مربوط به زندگی

امام خامنه‌‌ای: توحید یک اصلی ست برای زندگی، مربوط به زندگی اجتماعی، مربوط به جهت گیری انسان در همه حال، مربوط به کیفیت زندگی کردن جامعه بشری ست. جلسه هشتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »