خانه / بایگانی برچسب: جامعه اسلامی

بایگانی برچسب: جامعه اسلامی

تحت ولایت طاغوت

fce75f2aeb17384a6351835edfad4c483888 310x165 - تحت ولایت طاغوت

امام خامنه‌ای: آن کسی که تحت ولایت طاغوت زندگی می‌کند، در حقیقت‌گویی او اختیاری از خود ندارد، نمی‌گویم به کلی بی اختیار است، اما در جریان سیل دارد می‌رود. می‌خواهد دست و پایی بزند، نمی‌تواند. می‌خاهد از راه جهنم برگردد، می‌بیند همه اطراف دارند به طرف

توضیحات بیشتر »

ولایت

4315717e90fed41245c47db791a5e6df5763 310x165 - ولایت

امام خامنه‌ای: ولایت عبارت است از ایجاد رابطه و پیوند مستحکمی در میان عناصر صف مؤمن بایکدیگر و قطع هر گونه وابستگی میان صف مؤمن با صف غیر مؤمن. جلسه بیست و هشتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

ادعای بندگی

8cb6b5bd6e576707bb81162fe8e6423f2076 310x165 - ادعای بندگی

امام خامنه‌ای: هر مسلمانی و هر آن کسی که مدعی بندگی خداست، باید ولی زندگی خود را بداند و از خدا بخواهد به آن ولی‌ای که خدا معین می‌کند سر بسپارد و دست اطاعت به ولی الله بدهد. جلسه بیست و هفتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

ولایت طاغوتی

e46830a2044a9e4d1d239b242e0b83f86172 310x165 - ولایت طاغوتی

امام خامنه‌ای: هر کسی که از تحت ولایت خدایی خارج شد، ناگزیر در ولایت طاغوتی و شیطانی وارد شده است و شیطان همان طاغوت است و طاغوت همان شیطان. جلسه بیست و هفتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

اقامه‌ی نماز

d9e0c6aba974241081c318f10ca64c9a4942 310x165 - اقامه‌ی نماز

امام خامنه‌ای: اقامه‌ی نماز در یک جامعه، معنایش این است که روح نماز در جامعه زنده شود، جامعه، جامعه‌ی نمازخوان شود. جامعه‌ی نمازخوان آن جامعه‌ای است که در تمام گوشه و کنارهایش ذکر خدا و یاد خدا، به طور کلی موج می‌زند، در این جامعه هیچ جنایتی، هیچ خیا

توضیحات بیشتر »

مهمترین مصداق امانت

e1cd0ddee8fa1ff82dceae8f2ee4d55c7414 310x165 - مهمترین مصداق امانت

امام خامنه‌ای: امانت فقط این نییست که یک تومان من دست شما دارم، این یک تومان را به من برگردانید. مهم‌ترین نشانه و نمئنه‌ای امانت این است که آنچه امانت خداست در میان مردم، آن را انسان به جایش و به اهلش برساند. اطاعات انسان که میثاق و پیمان خدا با آدمی

توضیحات بیشتر »

ذکر خدا

4901074e2c995afbb3dbc264eafbaeb35300 310x165 - ذکر خدا

امام خامنه‌ای: آن جامعه‌ای که ذکر خدا را دارد، حاکمش مثل علی‌ابن‌ابی‌طالب است، که ظلم نمی‌کند و ظلم را می‌کوبد. محکومش مثل ابی‌ذر غفاری‌ست، که با این که کتک می‌خورد، با این که تبعید می‌شود، با این که تهدید می‌شود، اما زیر باز ظلم نمی‌رود، از راه خدا

توضیحات بیشتر »

ولی امیرالمومنین

fc296d8571926aad748e864ce6e5927a2747 310x165 - ولی امیرالمومنین

امام خامنه‌ای: آن کسی که در جامعه اسلامی حق امر و نهی و فرمان و حق اجرای اوامر و حق فرمان دادن و معین کردن خط مشی جامعه؛ و خلاصه حق تحکم در همه خصوصیات زندگی انسان‌ها دارد خداست. "و الله ولی امیرالمومنین" جلسه بیست و ششم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

فرمانروا

270b6850ca466ed6ccc2cdf2e9a759de5242 310x165 - فرمانروا

امام خامنه‌ای: ولیّ با تشدید یاء، یعنی فرمانروا؛ آن کسی که همه‌ی نیروها از او باید الهام بگیرند و همه‌ی کارها به او باید برگردد. جلسه بیست و ششم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »