خانه / بایگانی برچسب: حامد خرمشکوه

بایگانی برچسب: حامد خرمشکوه

جریان های حلقه های میانی به عنوان حلقه های زنجیر رابط بین امام و امت

9ffdd8cbab94c8a28dc8fd3f52bd49808634 310x165 - جریان های حلقه های میانی به عنوان حلقه های زنجیر رابط بین امام و امت

بررسی حلقه های میانی به عنوان مدلی کارا برای پایان دادن به تغییرات عبث و مدام ساختاری و سازمانی نهاد های فرهنگی را در این ویدئو ببینید. جناب آقای دکتر حامد خرمشکوه، معاون راهبردی جبهه فرهنگی استان فارس، به تشبیه و تشریح جریان های حلقه های میانی به عن

توضیحات بیشتر »