خانه / بایگانی برچسب: حجت الاسلام محمد جواد علیپور

بایگانی برچسب: حجت الاسلام محمد جواد علیپور

نشست مجازی فلسفه «کمپانی های اینترنتی» از زبان سازندگان آنها، و راهکارهای مواجهه با تأکید بر تفکر انتقادی

e8fc0859157a03068a65c75864028d9b4379 310x165 - نشست مجازی فلسفه «کمپانی های اینترنتی» از زبان سازندگان آنها، و راهکارهای مواجهه با تأکید بر تفکر انتقادی

با حضور: حجت الاسلام محمد جواد علیپور (استاد حوزه و کارشناس ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه تهران) یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ لینک حضور در جلسه: https://b2n.ir/farhangi-tarbiati

توضیحات بیشتر »