خانه / بایگانی برچسب: حساب و کتاب

بایگانی برچسب: حساب و کتاب

ابهت زمان

b41a7c1e6879230ee48db79de8c4c4c22739 310x165 - ابهت زمان

استاد پناهیان: زمان یک از مظاهر قدرت الهی است. عبور بی رحمانه و منظم زمان، نشان می دهد عالم چگونه تابع فرامین قلطع الهی است. اگر ابهت و انعطاف ناپذیر بودن زمان را درک کنیم، خواهیم فهمید در چه جهان با حساب و کتابی زندگی می‌کنیم و در نتیجه با حساب و کت

توضیحات بیشتر »

ابهت زمان

a006d44c37ee13532f4cddc645292cb64505 310x165 - ابهت زمان

استاد پناهیان: زمان یکی از مظاهر قدرت الهی است. عبور بی‌رحمانه و منظم زمان،‌نشان می‌دهد عالم چگونه تابع فرامین قاطع الهی است. اگر ابهت و انعطاف نا‌پذیر بودن زمان را درک کنیم، خواهیم فهمید در چه جهان با حساب و کتابی زندگی می‌کنیم و در نتیجه با حساب و

توضیحات بیشتر »