خانه / بایگانی برچسب: حسرت

بایگانی برچسب: حسرت

راه برخورداری از حیات مضاعف

f2f57407693332a9dbc055d21b8f964d6270 310x165 - راه برخورداری از حیات مضاعف

استاد پناهیان: حسرت، گذشته انسان را نابود می‌کند و یأس، آینده را از بین می‌برد. شکر گذشته را زنده می‌کند و امید آینده‌زا؛ با شکر گذشته و امید به لطف خدا در آینده حیات مضاعف نصیب انسان می‌شود.

توضیحات بیشتر »

حسرت گذشته و یأس از آینده، دو تیغ نابودکننده

bea7d1ef1fb3b2e189620da1e5ad65986987 310x165 - حسرت گذشته و یأس از آینده، دو تیغ نابودکننده

استاد پناهیان: حسرت، گذشتۀ انسان را نابود می‌کند و یأس، آینده را از بین می برد. شکر گذشته را زنده می‌کند و امید آینده را؛ با شکر گذشته و امید به لطف خدا در آینده حیات مضاعف نصیب انسان می‌شود.

توضیحات بیشتر »

راه برخورداری از حیات مضاعف

698898c61d871f6830d4eb6e7ae789e32395 310x165 - راه برخورداری از حیات مضاعف

استاد پناهیان: حسرت، گذشتۀ انسان را نابود می‌کند و یأس، آینده را از بین می‌برد. شکر گذشته را زنده می‌کند و امید آینده را؛ با شکرِ گذشته و امید به لطفِ خدا در آینده حیات مضاعف نصیب انسان می‌شود.

توضیحات بیشتر »

تعریف متفاوت انسان با خدا با انسان بی خدا

c21f3cd5e2debda182f8d1b6df60748c5736 310x165 - تعریف متفاوت انسان با خدا با انسان بی خدا

استاد پناهیان: تعریف انسان هنگامی که با خداست با وقتی که بی‌خداست، فرق می‌کند. انسان وقتی با خداست: موجودی است که عالی‎‌ترین بهره را از عالم وجود می‌برد و به بالاترین قدرت ها و لذت ها می‌رسد. و هنگامی که بی‌خداست: موجودی سرگردان است که به هر چیزی که

توضیحات بیشتر »