خانه / بایگانی برچسب: حسن صنوبری

بایگانی برچسب: حسن صنوبری

نشست مجازی “سینما و پیشرفت”

cb3545f65fff02d64752b0e3c552e4897335 310x165 - نشست مجازی "سینما و پیشرفت"

با موضوع جایگاه سینمای ایران در تحقق آرمان‌های ملی با حضور: روح الله رجبی (سیاست‌گذاری راه‌یابی مولفه‌های پیشرفت به سینما) سید علی سیدان (پرسش از گذشته، پیشروی به آینده) حسن صنوبری (پیشرفت در آینه سینمای ملل) محمدرضا پورصفا (کارشناس سینما)

توضیحات بیشتر »

برای شهید محسن فخری زاده

4f179288080708d48159f12faab52dad9144 310x165 - برای شهید محسن فخری زاده

کشتند تو را ، آه، در آغوش دماوند سخت است در آغوش پدر، کشتن فرزند کشتند تو را ای دژ مستحکم ایران تا باز بر این خاک ستم دیده بتازند تو روح دماوندی و زین روست تو را کشت ضحاکِ کمین کردۀ در کوه دماوند تو زادۀ فخری و یقین فخر فروشد ایران به تو

توضیحات بیشتر »