خانه / بایگانی برچسب: حسین زاده

بایگانی برچسب: حسین زاده

تشریح و تبسیط جریان های حلقه های میانی (۳)

0037731bb732cc06fcfef10a609eddd62719 310x165 - تشریح و تبسیط جریان های حلقه های میانی (۳)

در این قسمت از مجموعه ۳ قسمتی تشریح حلقه های میانی توسط جناب آقای دکتر سعید حسن زاده، ۵ رکن اصلی جریان های حلقه های میانی را خواهید شنید. از وظیفه اختصاصی آن ها تا جایگاه میان حاکمیت و مردم و نیز بسط حکمرانی از طریق ارائه خدمت را در این مجموعه خواهید

توضیحات بیشتر »

تشریح و تبسیط جریان های حلقه های میانی (۲)

25c95c6ac14b8f0d9b95dd2f4fc72cd4130 310x165 - تشریح و تبسیط جریان های حلقه های میانی (۲)

چیستی حلقه های میانی و نقش آن ها در ایجاد حرکت عمومی مردم را از زبان دکتر سعید حسن زاده بشنوید. این ویدئو که دومین قسمت از یک مجموعه سه قسمتی تشریح و تبسیط جریان های حلقه های میانی است، به بحث و بررسی درباره چگونگی اجرای ایده جریان های حلقه های میانی

توضیحات بیشتر »

تشریح و تبسیط جریان های حلقه های میانی (۱)

d0b1962c7f52b143a98a87685bd321aa8621 310x165 - تشریح و تبسیط جریان های حلقه های میانی (۱)

چیستی حلقه های میانی و نقش آن ها در ایجاد حرکت عمومی مردم را از زبان دکتر سعید حسن زاده بشنوید. این ویدئو که اولین قسمت از یک مجموعه سه قسمتی تشریح و تبسیط جریان های حلقه های میانی است، به بررسی زمینه ها و پیشفرض های بوجود آمدن این جریان به عنوان راه

توضیحات بیشتر »