خانه / بایگانی برچسب: خانم سلیمان نژاد

بایگانی برچسب: خانم سلیمان نژاد

معرفی کانون خورشید باران؛ خانم سلیمان نژاد

«خورشید باران» جایی برای کارآفرینی بانوان روستایی بانوان کنشگر و فعال در عرصه روستایی فرهنگ کتاب و کتابخوانی در روستاها آموزش مهارت های زندگی در ۷۰ روستا شعار خواهری توانمندیست نمایشگاه‌های بانوان روستایی در سطح استان تشکیل هسته‌های زنا

توضیحات بیشتر »