خانه / بایگانی برچسب: خانم هنرمندی

بایگانی برچسب: خانم هنرمندی

معرفی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی؛ خانم هنرمندی

تسهیل فرآیندهای اخذ مجوز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره تک منظوره: یک موضوع فعالیت در اساسنامه و صدور در اداره کل استا

توضیحات بیشتر »