خانه / بایگانی برچسب: خطا

بایگانی برچسب: خطا

خدایا بزرگترین لطفت به من، زمینه خطاهایم شد

5a76cc89e119286913ef5330bb88b0148183 310x165 - خدایا بزرگترین لطفت به من، زمینه خطاهایم شد

استاد پناهیان: خدایا بزرگترین لطفی که به من کردی زمینه همه خطاهایم و مقدمه دوری بی حدم از تو شد مرا آدم آفریدی و احترام گذاشتی و آزاد کردی تا خودم بفهمم و تصمیم بگیرم و تلاش کنم و مقاومت کنم تا از پیروزی من بر باطل خرسند شوی و مرا در آغوش بگیری اما م

توضیحات بیشتر »