خانه / بایگانی برچسب: دانشگاه امام صادق (ع)

بایگانی برچسب: دانشگاه امام صادق (ع)

نعمت شاگردپروری در انقلاب

9755901d0cce950d7d1229656a13b8538848 310x165 - نعمت شاگردپروری در انقلاب

استاد محمدرضا عابدینی: اینکه انسان با دیگران پیوند و ارتباطی دارد نشان از لطف الهی است و این ارتباط فرد به فرد تا روز قیامت منتقل و مرتبط می‌شود. لذا به برکت انقلاب اسلامی راه برای همه باز است تا دیگر کوتاهی رخ ندهد و در جمع و جامعه و در تشکیلات اسلا

توضیحات بیشتر »

یک سنت تا قیامت

24dda4297e2995213f89b445810a2fa78073 310x165 - یک سنت تا قیامت

استاد محمدرضا عابدینی: اگر سنت نیکی بنا نهاده شود و یا احیا گردد تا روز قیامت برای احیا کننده و بناکننده آن سنت اجر عامل آن سنت را خواهند نوشت. لذاست که در قرآن فرموده است :(من تبعنی فانه منی) یعنی تبعیت محض اگر ایجاد شد، شانی از وجود سنت‌گذار خواهی

توضیحات بیشتر »

فرزندان علمی استاد

50d807191d38254356bd2f286071a5242709 310x165 - فرزندان علمی استاد

استاد محمدرضا عابدینی: آن من وجودی که توسعه یافته باشد از «تن» عبور می‌کند، خانواده و زن و فرزند و دوستان را در گستره‌ و پیکره‌ی «من» می‌گنجاند و حتی فراتر خواهد رفت و دلسوز همگان خواهد شد. لذاست که کسی مانند پیامبر (ص)، در حداعلای من وجودی خود قرار

توضیحات بیشتر »

شاگرد در امتداد وجود استاد

44e1e1a4eb88701f273a7531d8da8b258065 310x165 - شاگرد در امتداد وجود استاد

استاد محمدرضا عابدینی: حقیقت شاگرد پروری در نگاه الهی به معنای تقابل تربیت خود با تربیت دیگری و صرف وقت و توان برای رشد دیگران نیست. شاگردپروری به این معنا نیست که اگر استاد مشغول به تربیت شاگردان شود، از فرصتی برای کسب کمال و علم برای خودش گذشته و ا

توضیحات بیشتر »

رابطه وجودی استاد و شاگرد

69a433519c4f08c48ed24115b2d83db3730 310x165 - رابطه وجودی استاد و شاگرد

استاد محمدرضا عابدینی: استاد و شاگرد در نگاه الهی از یکدیگر جدا نیستند. باید دانست در شاکله تشکیلات اسلامی،‌ دست دهنده و به عبارت دیگر، ید معطیه داشتن و ذکات علم و دانش را دادن، باعث امتداد راه و توسعه من وجودی خواهد شد.

توضیحات بیشتر »

عید توسعه من

dd8bb75788eccc1d19c332d6e6b648016594 310x165 - عید توسعه من

استاد محمدرضا عابدینی: اگر خدای سبحان در ماه مبارک رمضان با گرسنکی و تشنگی از انسان پذیرایی می کند، برای گسستنِ غلبه احکام تن است. نه اینکه انسان مطلقاً نخورد و نیاشامد، بلکه خوردن و آشامیدن او به امر الهی باشد و مناسب امر الهی محقق شود که این امر خر

توضیحات بیشتر »

عهد جمعی با قرآن

b7214752ba765d588b1512c127bb67a39604 310x165 - عهد جمعی با قرآن

استاد محمدرضا عابدینی: اگر تشکیلاتی این عهد جمعی که با این شدت در تلاوت و انس روزانه قرآن با این کیفیت که هر آیه به اندازه یک ختم قرآن برای مومنین رفع حجاب می کند و در مقابل غیر مومنین حجاب ایجاد می کند را بخواهد برای خود حفظ کند، راه آن مراقبه و است

توضیحات بیشتر »

حجاب مستور

30b18e545d1aebc481525c66fca0cca07833 310x165 - حجاب مستور

استاد محمدرضا عابدینی: در هر جمعی که قرآن بخوانند میان کسانی که قرآن می‌خوانند و کسانی که ایمان ندارند حجاب مستوری قرار داده می‌شود تا قدرت فهم کارهای اهل ایمان را از دست بدهند. یعنی دشمن شما وقتی نتواند کارها و اعمال شما را بشناسد نخواهد توانست با ش

توضیحات بیشتر »

عرضه دائمی اعمال

c15842a6b9010023e7e0a1a57d3efdb19936 310x165 - عرضه دائمی اعمال

استاد محمدرضا عابدینی: هر چه اعمال عرضه شده نیکوتر باشد، تقدیری که از جانب خداوند الهی نوشته می‌شود، نیکوتر خواهد بود. اعمال انسان در سال‌های گذشته بر اعمال سالهای بعدی اثر خواهد گذاشت. اگر عمل شما روزانه عرضه شود تقدیر روز شما را و اگر هفتگی عرضه شو

توضیحات بیشتر »

تقدیر مقدرات تشکیلاتی

d0581fe25c6c8ee28d505170c294e03c727 310x165 - تقدیر مقدرات تشکیلاتی

استاد محمدرضا عابدینی: باید توجّه داشته باشیم که علاوه بر عرضه اعمال فردی ما بر امام(ع)، اعمال جمعی و مشترک ما در سطح تشکیلاتی، اجتماعی و تمدّنی هم در ماه مبارک رمضان و در شب قدر بر امام(ع) عرضه می شود و مقدّرات جمعی تشکیلاتی و اجتماعی تمدنی هم تقد

توضیحات بیشتر »