خانه / بایگانی برچسب: دریا

بایگانی برچسب: دریا

امواج صوتی مثل امواج دریا است

06f8f52b05f54ff58e9c5658ac0155751328 310x165 - امواج صوتی مثل امواج دریا است

استاد پناهیان: شنیدن امواج صوتی مانند سپردن خود به امواج دریاست. گاهی یک موج می‌تواند انسان را غرق کند و یک موج می‌تواند موجب به اوج رسیدن انسان بشود. گاهی یک موج انسان را به ساحل می‌رساند و یک موج از ساحل انسان را به قعر دریا می‌برد. در مقابل امواج

توضیحات بیشتر »

امواج صوتی مثل امواج دریا است

c59c52ce10bd78d512728fd0dc7c35ba915 310x165 - امواج صوتی مثل امواج دریا است

استاد پناهیان: شنیدن امواج صوتی مانند سپردن خود به امواج دریاست. گاهی یک موج می‌تواند انسان را غرق کند و یک موج می‌تواند موجب به اوج رسیدن انسان بشود. گاهی یک موج انسان را به ساحل می‌رساند و یک موج از ساحل انسان را به قعر دریا می‌برد. در مقابل امواج

توضیحات بیشتر »