خانه / بایگانی برچسب: دکتر احمد خدایی نصر

بایگانی برچسب: دکتر احمد خدایی نصر

کارگاه توانمند سازی کنشگران فرهنگی اجتماعی “شهر رویایی ما”

69c51edd225a2a07f400df5752982b997595 310x165 - کارگاه توانمند سازی کنشگران فرهنگی اجتماعی "شهر رویایی ما"

به همراه کارگاه تربیت مربی ویژه ششمین انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ اساتید: دکتر احمد خدایی نصر (پژوهشگر حوزه سیاست گذاری شهری)، دکتر احسان فرجام طلب (پژوهشگر حوزه شهرسازی و معماری) یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ساعت ۸ الی ۱۷ مشهدمقدس، امام رضا ۳۵،

توضیحات بیشتر »