خانه / بایگانی برچسب: روح الله موسوی

بایگانی برچسب: روح الله موسوی

معرفی کانون روستازادگان؛ آقای روح الله موسوی

«باشگاه کشاورزان جوان» فرصتی برای میدان دادن به جوان روستایی توجه به منابع انسانی و جوانان روستاها ایجاد انسجام و سازماندهی جوانان روستا پیشرفت و آبادانی روستا با تعالی جوانان روستا فعالیت های اشتغال‌زایی و کارآفرینانه در روستا ایجاد کتاب

توضیحات بیشتر »