خانه / بایگانی برچسب: روز محاسبه

بایگانی برچسب: روز محاسبه

معامله با خدا

1286d71ea095f482c540480217762c291194 310x165 - معامله با خدا

شهید مصطفی احمدی روشن: آنهایی که دراین چندسال مبارزه وجنگ به هردلیلی از ادای تکلیف بزرگ طفره رفتند وخودشان وجان ومال وفرزندشان ودیگران را از آتش حادثه دور کرده اند، مطمئن باشند که از معامله با خداطفره رفته اند وخسارت وضرر وزیان بزرگی کرده اند که حسر

توضیحات بیشتر »