خانه / بایگانی برچسب: سخنرانی سال

بایگانی برچسب: سخنرانی سال

خون تازه

50bb16644c16a6fcd3dc7587b4f5fa6c3561 310x165 - خون تازه

یک مجموعه بسته و بدون تبدل خون و هوای آزاد، بعد از مدتی به طور طبیعی فرسوده و کهنه خواهد شد. شما باید خون های جدیدی را وارد کنید؛ البته خون سالم وارد کنید. برای این کار احتیاج است که شما بعضی ها را رشد دهید و استعداد های خوب را گزینش کنید و وارد مجمو

توضیحات بیشتر »

دنیایی منظم

70cee98199f1e16f80da70bc437a71a68786 310x165 - دنیایی منظم

اگر فرزند این دنیا هستیم، دنیایی که والسماء رفع ها و وضع المیزان دنیایی که همه چیزش منظم است، اگر منطم نباشیم محکوم به مرگیم و فرزند این دنیا نیستیم. در عصری که همه چیزش به صورت موسسه در آمده باید خودمان را سازمان دهیم و منظم کنیم. ضرورت تشکیلات ا

توضیحات بیشتر »

هزاران امید

d62432eb11e60185a3ed353dde7ab4bb9904 310x165 - هزاران امید

دین ما دین زندگی است؛ دین سلامتی و صلح و صفا است. اگر بتوانیم از نظر شکل و از نظر سازمان دهی وضع خود را مرتب کنیم، هزارها هزار امید است. کارکرد تشکیلات از منظر امام خامنه ای

توضیحات بیشتر »