خانه / بایگانی برچسب: شبکه سازی و توانمندسازی

بایگانی برچسب: شبکه سازی و توانمندسازی

همایش فعالان عرصه هیات شهرستان‌های خراسان رضوی

این همایش با هدف شبکه‌سازی و توانمندسازی فعالان عرصه هیات با سخنرانی برادر رحیم آبفروش (دبیر جامعه ایمانی مشعر) برگزار شد. در این رویداد، کارگاه های تخصصی در قالب: دفتر منبر دفتر ستایشگری دفتر هنر و رسانه دفتر شعر دفتر خدمات اجتماعی مدی

توضیحات بیشتر »

همایش فعالان عرصه هیات شهرستان‌های خراسان رضوی

a4d4346a4767d098df64d0618dac706c7950 310x165 - همایش فعالان عرصه هیات شهرستان‌های خراسان رضوی

این همایش با هدف شبکه‌سازی و توانمندسازی فعالان عرصه هیات با سخنرانی برادر رحیم آبفروش (دبیر جامعه ایمانی مشعر) برگزار شد. در این رویداد، کارگاه های تخصصی در قالب: دفتر منبر دفتر ستایشگری دفتر هنر و رسانه دفتر شعر دفتر خدمات اجتماعی مدیر

توضیحات بیشتر »

همایش فعالان عرصه هیات شهرستان‌های خراسان رضوی

3d035bfe221e89aa6f6ecfdc2164b3d02904 310x165 - همایش فعالان عرصه هیات شهرستان‌های خراسان رضوی

این همایش با هدف شبکه‌سازی و توانمندسازی فعالان عرصه هیات با سخنرانی برادر رحیم آبفروش (دبیر جامعه ایمانی مشعر) برگزار شد. در این رویداد، کارگاه های تخصصی در قالب: دفتر منبر دفتر ستایشگری دفتر هنر و رسانه دفتر شعر دفتر خدمات اجتماعی مدیر

توضیحات بیشتر »