خانه / بایگانی برچسب: شهید ابراهیم فخرایی

بایگانی برچسب: شهید ابراهیم فخرایی

شهید ابراهیم فخرایی

d6ecfad5e45843fe1217a21e66f086a3740 310x165 - شهید ابراهیم فخرایی

در دوران نوجوانی در كنار تحصیل به ورزش كشتی نیز می پرداخت. پس از پایان دوره متوسطه به ارتش راه یافت و سال ۱۳۵۵ وارد هوانیروز شد و جزو ۳۶ نفر از میان ۱۰۰ هزارنفری بود که برای خلبانی انتخاب شد. پایان دوره آموزشی اش مصادف با روزهای انقلاب شده بود. کتا

توضیحات بیشتر »

خوبان خراسانی – شهید ابراهیم فخرایی (۱۳۳۲ قوچان – ۱۳۶۵ عراق/مشهد)

00 47 277x165 - خوبان خراسانی - شهید ابراهیم فخرایی (1332 قوچان – 1365 عراق/مشهد)

در دوران نوجوانی در كنار تحصیل بـه ورزش كشتی نیز می پرداخت. پس از پایان دوره متوسـطه بـه ارتش راه یافت و سـال ۱۳۵۵ وارد هوانیروز شـد. جـزو ۳۶ نفـر از میان ۱۰۰ هزارنفـری بـود کـه بـرای خلبانی انتخاب شـد. در همیـن سـال بود کـه اعزام دانشـجویان بـه آمریـكا لغو …

توضیحات بیشتر »