خانه / بایگانی برچسب: ضرورت تشکیلات

بایگانی برچسب: ضرورت تشکیلات

تشکیلات انقلابی

c8733ab492bb95a1f09acda23e4a883c8469 310x165 - تشکیلات انقلابی

اگر چنانچه کسانی بخواهند برای انقلاب کار کنند و این ها متشکل نباشند، نخواهند توانست از لحاظ کمیت آن کاری را بکنند که یک گروه متشکل انجام خواهند داد. ضرورت تشکیلات از منظر امام خامنه ای

توضیحات بیشتر »

جبهه در مقابل جبهه

d6d99ccc505d6ef0c95fc1e86ed907c75037 310x165 - جبهه در مقابل جبهه

ما اگر بخواهیم در مقابل این جبهه(باطل) کار کنیم، هم باید تنوع داشته باشیم، هم باید ابتکار داشته باشیم، هم باید انگیزه داشته باشیم، هم باید برنامه داشته باشیم، کارمان هدایت شده باشد و این نمیشود مگر با تشکیل جبهه. ضرورت تشکیلات از منظر امام خامنه ا

توضیحات بیشتر »

دنیایی منظم

70cee98199f1e16f80da70bc437a71a68786 310x165 - دنیایی منظم

اگر فرزند این دنیا هستیم، دنیایی که والسماء رفع ها و وضع المیزان دنیایی که همه چیزش منظم است، اگر منطم نباشیم محکوم به مرگیم و فرزند این دنیا نیستیم. در عصری که همه چیزش به صورت موسسه در آمده باید خودمان را سازمان دهیم و منظم کنیم. ضرورت تشکیلات ا

توضیحات بیشتر »

کاخ های سرخ و سفید

44d5e1ee8676dce8afebe30d7d411e559657 310x165 - کاخ های سرخ و سفید

امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و رزق و برق کاخ های سفید و سرخ را از بین خواهند برد جنگ ما جنگ کرده است و جغرافیا و مرز نمی شناسند و ما باید در جنگ اعتقادی مان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به

توضیحات بیشتر »