خانه / بایگانی برچسب: طبیعت

بایگانی برچسب: طبیعت

شماره اول دو هفته نامه الکترونیکی بابازی منتشر شد.

فهرست مطالب اولین شماره : هدف از بازی در کتابخانه سرگرمی نیست. گِل بازی در مسجد کارکرد اجتماعی بازی چیست؟ این فقط یک بازی نیست تربیت کردن طبیعت خبر نمی‌کند اسباب بازی چوبی با مولفه های تربیتی کتاب بازی های مشارکتی اردوی بازی مح

توضیحات بیشتر »

دلها را در معرض نسیم معنوی ماه رمضان قرار دهیم

c9c0d6d4aaacada16ccc555de5f3bfcf2089 310x165 - دلها را در معرض نسیم معنوی ماه رمضان قرار دهیم

رهبر انقلاب در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲: امسال بهار طبیعت تقارن پیدا کرده است با بهار معنویّت؛ ماه رمضان. همچنانی که درباره‌ی بهار فرمودند که: «تن مپوشانید از باد بهار»‌ ، درباره‌ی بهار معنویّت ماه رمضان هم باید تمسّک کنیم به این جمله: «أل

توضیحات بیشتر »

طبیعت

c4002bdcdeddae5a80e0edfc00e9857d4925 310x165 - طبیعت

استاد پناهیان: طبیعت بسیار زیباست و حضور در طبیعت بکر می‌تواند انسان را در بازگشت به خویشتن و درک فطرت خود کمک کند. نگویید بعضی‌ها هستند که حضور در طبیعت هیچ نفع معنوی برایشان ندارد. بله بعضی‌ها با پیامبر هم بودند و آدم نشدند. آنها چون به شدت اسیر تم

توضیحات بیشتر »

طبیعت

c2ebd936f4251efb2487a48d842881647854 310x165 - طبیعت

استاد پناهیان: طبیعت بسیار زیبا است و حضور در طبیعت بکر می‌تواند انسان را در بازگشت به خویشتن و درک فطرت خود کمک کند. نگویید بعضی ها هستندکه حضور در طبیعت هیچ نفع معنوی برایشان ندارد. بله بعضی ها با پیغمبر هم بودند و آدم نشدند. آنها چون به شدت اسیر ت

توضیحات بیشتر »

طبیعت

fbf76f6a3e213c0e256e14de3f99640d7530 310x165 - طبیعت

استاد پناهیان: طبیعت بسیار زیباس و حضور در طبیعت بکر می تواند انسان را در بازگشت به خویشتن و فطرت خود کمک کند. نگویید که بعضی ها هستند که حضور در طبیعت هیچ نفع معنوی برایشان ندارد، بله بعضی ها با پیامبر هم بودند و آدم نشدند. انها چون به شدت اسیر تمای

توضیحات بیشتر »

طبیعت

8bd81a38322d4708828fbbb471e460bf7992 310x165 - طبیعت

استاد پناهیان: طبیعت بسیار زیباست و حضور در طبیعت بکر می‌تواند انسان را دربازگشت به خویشتن و درک فطرت خود کمک کند. نگویید بعضی‌ها هستند که حضور در طبیعت هیچ نفع معنوی برایشان ندارد. بله بعضی‌ها با پیامبر هم بودند و آدم نشدند. آنها چون به شدت اسیر تما

توضیحات بیشتر »

طبیعت

a7fef5c84796b638ff216db5493f4f073087 310x165 - طبیعت

استاد پناهیان:طبیعت بسیار زیبا است و حضور در طبیعت بکر می‌تواند انسان را در بازگشت به خویشتن و درک فطرت خود کمک کند. نگویید بعضی ها هستند که حضور در طبیعت هیچ نفع معنوی برایشان ندارد. بله بعضی ها با پیامبر هم بودند و آدم نشدند. آنها چون به شدت اسیر ت

توضیحات بیشتر »