خانه / بایگانی برچسب: طریق تجربه

بایگانی برچسب: طریق تجربه

وبینار رسانه در عملیات های فرهنگی اجتماعی محله محور

12e7cb7ec0dfe570b5b037680a22f48a8005 310x165 - وبینار رسانه در عملیات های فرهنگی اجتماعی محله محور

مروری بر الگو های موفق، در نقش سپاری و مردم سازی رسانه های محلی در عملیات های فرهنگی، اجتماعی #محله_محوری با حضور امیر سعید لشگری مدیر رسانه قرارگاه پیشرفت و آبادانی دوشنبه ۲۹ دی ۹۹ ساعت ۱۶ لینک حضور: http://gharar.sshb.ir/b/zg9-upp-d7y

توضیحات بیشتر »

وبینار رسانه در عملیات های فرهنگی اجتماعی محله محور

b187bd0a0dd63c4e1b5e2747e91db0ba6086 310x165 - وبینار رسانه در عملیات های فرهنگی اجتماعی محله محور

مروری بر الگو های موفق، در نقش سپاری و مردم سازی رسانه های محلی در عملیات های فرهنگی، اجتماعی #محله_محوری با حضور امیر جلیلی نژاد سردبیر روزنامه قدسِ خراسان چهارشنبه ۱۷ دی ۹۹ ساعت ۱۶ لینک حضور: http://gharar.sshb.ir/b/zg9-upp-d7y

توضیحات بیشتر »

وبینار رسانه در عملیات های فرهنگی اجتماعی محله محور

2a0fe5a381bbda71e6bf019285af0b915986 310x165 - وبینار رسانه در عملیات های فرهنگی اجتماعی محله محور

مروری بر الگو های موفق، در نقش سپاری و مردم سازی رسانه های محلی در عملیات های فرهنگی، اجتماعی #محله_محوری با حضور امیر سعادتی معاون تولید و سردبیر نشریه شهرآرا دوشنبه ۸ دی ۹۹ ساعت ۱۶ لینک حضور: http://gharar.sshb.ir/b/zg9-upp-d7y

توضیحات بیشتر »

وبینار رسانه در عملیات های فرهنگی اجتماعی محله محور

930ecc8ec13d98f8be60e192d2b145859600 310x165 - وبینار رسانه در عملیات های فرهنگی اجتماعی محله محور

مروری بر الگو های موفق، در نقش سپاری و مردم سازی رسانه های محلی در عملیات های فرهنگی، اجتماعی #محله_محوری با حضور سید محمد جواد میری فعال رسانه ای جبهه فرهنگی خراسان رضوی دوشنبه ۱ دی ۹۹ ساعت ۱۶ لینک حضور: http://gharar.sshb.ir/b/zg9-upp-d

توضیحات بیشتر »

وبینار رسانه در عملیات های فرهنگی اجتماعی محله محور

edc3ce54986e3ffa373b30d16dd394109677 310x165 - وبینار رسانه در عملیات های فرهنگی اجتماعی محله محور

مروری بر الگو های موفق، در نقش سپاری و مردم سازی رسانه های محلی در عملیات های فرهنگی، اجتماعی #محله_محور با حضور محمدجواد عمرانی برگزیده جشنواره هسته های مسئله محور بسیج دانشجویی کشور دوشنبه ۲۴ آذر ۹۹ ساعت ۱۶ لینک حضور: http://gharar.sshb

توضیحات بیشتر »

وبینار رسانه در عملیات های فرهنگی اجتماعی محله محور

443a456fa61c601ab2d058b787d0b4a96082 310x165 - وبینار رسانه در عملیات های فرهنگی اجتماعی محله محور

مروری بر الگو های موفق، در نقش سپاری و مردم سازی رسانه های محلی در عملیات های فرهنگی، اجتماعی #محله_محور با حضور پوریا خواجه درگی فعال رسانه ای جبهه فرهنگی سیستان و بلوچستان دوشنبه 17 آذر 99 ساعت 16 لینک حضور: http://gharar.sshb.ir/b/zg9-

توضیحات بیشتر »

وبینار رسانه در عملیات های فرهنگی اجتماعی محله محور

bed73eb9265a41e0999451642dabd2938319 310x165 - وبینار رسانه در عملیات های فرهنگی اجتماعی محله محور

مروری بر الگو های موفق، در نقش سپاری و مردم سازی رسانه های محلی در عملیات های فرهنگی، اجتماعی #محله_محور با حضور حسین رییسی مدیر خبرگزاری فارس استان فارس یکشنبه ۹ آذر ۹۹ ساعت ۱۶ لینک حضور: http://gharar.sshb.ir/b/zg9-upp-d7y

توضیحات بیشتر »