خانه / بایگانی برچسب: طریق عشق

بایگانی برچسب: طریق عشق

قاب های عاشقی

107290a7138943b0fe769cdae8c9f34f 310x165 - قاب های عاشقی

پوشش رسانه ای پیاده روی زائران امام رئوف و خدمت گزاری هیئت ها و عموم مردم مشهد الرضا(ع) رسالتی مهم و راهبردی است. بدیهی است که این مهم در ترویج این اقدام و تشویق سایرین بسیار اثر گذار است و فرهنگ پیاده روی از یک سو و فرهنگ میزبانی و خادمی از سوی دیگر

توضیحات بیشتر »